Đại lý

  1. Cửa hàng quà tặng Minh Ngọc – Chi Lăng – Quế Võ – Bắc Ninh
  2. Cửa hàng quà tặng lưu niệm Lệ Chuyên – Tân Yên – Bắc Giang
  3. Cửa hàng văn phòng phẩm Tú Tuyền – Lạng Giang – Bắc Giang